Budapest climbing 2019

Minulý víkend sa uskutočnil už druhý spoločný tréning s maďarským reprezentačným trénerom, Ervinom Nagyom v Budapesti.

back to climbing

back to climbing